knopknop
knopknop

 

 

 

 

Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen dienen de cursuskosten ten minste zeven dagen vóór de startdatum van de betreffende cursus te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling vervalt de examenreservering en vindt geen toelating tot de cursus plaats.

Annuleringsregeling
Een verzoek om annulering van een opleiding waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden dient schriftelijk te worden ingediend.

  • Kosteloos annuleren of wijzigen van cursusdatum is mogelijk tot vier weken vóór de startdatum van de betreffende cursus.
  • Bij annulering of wijziging van cursusdatum tussen vier en twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus, wordt de helft van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging van cursusdatum binnen twee weken vóór de startdatum van de betreffende cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering van examens binnen 4 weken vóór de examendatum zijn examenkosten verschuldigd.

Verzuim
Indien de cursist niet aan de cursus deelneemt of de cursus slechts voor een deel bijwoont, is er geen recht op terugbetaling. Bij niet volledige deelname aan de cursus wordt de cursist niet tot het examen toegelaten. Er bestaat geen recht op terugbetaling van de examenkosten.

Verzetten van cursusdata of vervanging cursusdeelnemer
In overleg kan worden deelgenomen aan een latere opleiding.
Bij vervanging van een ingeschreven cursist worden de eventuele omzettingskosten voor de examens in rekening gebracht.

Annulering door opleider
Burggraaf Consultancy behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de docent of door calamiteiten. Wanneer een cursus niet doorgaat wordt het cursusgeld gerestitueerd. Burggraaf Consultancy kan in geen geval door de cursist/opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.