knopknop
knopknop

 

 

 

 

Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Het opleiden van medewerkers tot Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Een voldoende onderricht persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN 3140.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden. En eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren.
 • Elektrocutie.
 • Kortsluiting.
 • Voorkomen van kortsluiting.

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie.
 • Arbowetgeving.
 • De NEN 3140.

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding.
 • Personeel.
 • Periodieke instructie.
 • Werk- en onderhoudsprocedures.
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140.
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen.
 • Werken in de nabijheid van actieve delen.

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140.
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.
 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen.
 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos.
 • Werkzaamheden aan een verdeler.

Kosten
€ 245,00 p.p. excl. btw

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Keuren volgens NEN-3140 en EN-50110
Bedrijfshulpverlening (BHV)