knopknop
knopknop

 

 

 

 

Toepassen van basisprincipes explosieveiligheid (ATEX module 001)

ATEX staat voor de Franse woorden ATmospère EXplosible. Het ATEX-systeem is ontwikkeld om bedrijven die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met explosieve atmosferen op een objectieve manier te toetsen en te certificeren.

Daarvoor is door de wetgevers op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen de ATEX 95 voor ontwerpers van apparatuur en de ATEX 137 voor gebruikers ontwikkeld.

ATEX training geeft in hoofdlijnen aan hoe om te gaan met explosiegevaarlijke ruimten. De richtlijn geeft minimale voorschriften weer waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Bedrijven die met explosierisico’s te maken kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld:
(Petro)Chemische industrie, Farmaceutische industrie, Energiecentrales, Houtverwerkende industrie, Verfspuiterijen, Levensmiddelen industrie, Metaalverwerkende bedrijven, Veevoederindustrie, Vuilstortplaatsen en weg- en waterbouwkunde, Raffinaderijen, Landbouw, Recylingbedrijven, Afvalverwerkingsbedrijven, Gasbedrijven

Doelgroep
De training is bedoeld voor onder andere; operators, medewerkers productie, schoonmaakpersoneel, ondersteunend kantoorpersoneel en verder voor iedereen die in een explosiegevaarlijke omgeving werkt.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag) of 4 dagdelen (2 dagen). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
In deze training wordt dieper ingegaan op de leerstof dan bij de training van ‘module 000’, waardoor u breder opgeleid en inzetbaar bent.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Explosies.
  • Gevaarlijke stoffen.
  • Richtlijnen & wetgeving.
  • Indeling in gevarenzones.
  • Explosiebescherming.
  • Explosieveilig materieel.
  • Veilig werken met en in explosieve atmosferen

In het laatste dagdeel wordt een examentraining verzorgd.

U kunt ervoor kiezen de training af te sluiten met een erkend examen. Het ATEX certificaat is 5 jaar geldig.

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Bedrijfshulpverlening BHV
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)