knopknop
knopknop

 

 

 

 

Ploegleider Bedrijfshulpverlening

De Arbo-wet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening.
Maar het gaat om meer dan alleen een wettelijke verplichting; er staan grote belangen op het spel, zowel voor wat betreft de veiligheid van werknemers als bedrijfseconomisch.

Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen.

Een ploegleider geeft leiding aan meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket.

Doelgroep
Medewerkers in diverse bedrijfstakken die in het kader van het bedrijfsnoodplan belast zijn met het ploegleiderschap en in het bezit zijn van een BHV-diploma.

Duur training
De training bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel wordt onder andere aandacht geschonken aan:

  • Organisatie BHV
  • Begeleiden van de inzetten
  • Verbindingen en communicatie
  • Verkenning en inzet
  • Salvage en evacuatie

Tijdens het praktische deel worden verkenings-, communicatie-, en ontruimingsoefeningen gedaan.

De kandidaten dienen een projectopdracht uit te voeren. Hiervan dienen zij verslag te maken hetgeen zij tijdens de tweede opleidingsfase, als onderdeel van het examen, dienen te presenteren.

Kosten
Op aanvraag.

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde Trainingen
Hoofd/Coördinator BHV

EHBO met reanimatie