knopknop
knopknop

 

 

 

 

Operationeel medewerker bodemsanering (OPM)

In deze training wordt uitvoerig aandacht besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het werken in of met verontreinigde grond uit land- en waterbodems. Hiermee wordt ook bedoeld; het vervoeren, bergen en storten van de grond en het milieutechnisch bodemonderzoek. Daarnaast komen ook de rol en verantwoordelijkheden van de Operationeel Medewerker aan de orde.

Doelgroep
Operationele medewerkers die werken in of met grond.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training

  • CROW-publicatie 132.
  • Arbo- en milieuwetgeving.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen.
  • Rol van de operationeel medewerker in de praktijk.
  • Risico’s en preventie.
  • Oefenen met persoonlijke beschermingsmiddelen

Aan het eind van de training worden de deelnemers getoetst. Na het met goed gevolg afleggen hiervan ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Kosten
€ 125,– p.p. excl. btw

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
Herkennen van Asbest