knopknop
knopknop

 

 

 

 

Keuren volgens NEN-3140 en EN-50110

Een werkgever is verplicht zijn medewerkers veilig gereedschap en veilige middelen te verschaffen. Om zeker te weten dat een elektrisch arbeidsmiddel veilig is dient deze minimaal gekeurd te worden volgens de NEN-3140 en EN-50110. U kunt deze keuring uitbesteden maar u kunt het ook zelf. Indien u dit zelfstandig wenst te doen dient u aantoonbare vakbekwaamheid te hebben voor het uitvoeren van inspectie aan elektrische middelen volgens NEN-3140 en EN-50110.

Doelgroep
Medewerkers die keuringen (gaan) verrichten aan elektrisch handgereedschap volgens NEN-3140 en EN-50110.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De training bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel.

In het theoretische gedeelte worden de basisprincipes van elektriciteit en de risico’s behandeld. Tevens wordt de benodigde kennis verkregen om de metingen juist uit te voeren en de meetwaarden juist te interpreteren. Dit theoretische deel wordt afgesloten met een schriftelijke test.

Tijdens het praktijkgedeelte worden diverse elektrische middelen gecontroleerd (dit kan met eigen keuringsapparatuur) en wordt er aandacht besteed aan het aanbrengen van identificatietekens en keuringsstickers.

Kosten
€ 245,- p.p. excl. btw

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Voldoende Onderricht Persoon (VOP)
Bedrijfshulpverlening (BHV)