knopknop
knopknop

 

 

 

 

Hoofd/Coördinator Bedrijfshulpverlening

De Arbo-wet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening. Maar het gaat om meer dan alleen een wettelijke verplichting; er staan grote belangen op het spel, zowel voor wat betreft de veiligheid van werknemers als bedrijfseconomisch.

Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen.

Bij grotere BHV-organisaties is het verstandig om één hoofd/coördinator BHV te hebben.

Doelgroep
Medewerkers in diverse bedrijfstakken die aangesteld zijn of gaan worden als hoofd/coördinator van de BHV-organisatie.

Duur training
De training bestaat uit 3 dagdelen (1,5 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De training bestaat uit drie delen.

In het eerste deel wordt aandacht besteed aan:

 • De plaats en taken van het Hoofd-BHV.
 • De wetgeving in relatie tot BHV.
 • Risicomanagement- en processen.
 • Arbo-zorgsystemen.

In het tweede deel wordt aandacht besteed aan:

 • BHV-plan en de praktische invulling van de BHV-organisatie.
 • Besluiten in crisissituatie.
 • Mensgerichte nazorg en omgaan met traumatisch ervaringen.
 • RI&E, restrisico’s, maatgevende factoren en preventieve maatregelen.
 • Schrijven van de diverse plannen (huiswerk).

In het derde deel wordt aandacht besteed aan:

 • De diverse plannen.
 • De implementatie.

Kosten
Op aanvraag.

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Herhaling EHBO met reanimatie
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)