knopknop
knopknop

 

 

 

 

Herkennen van Asbest

Als er tijdens het werk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de uitvoering van het werk, maar ook voor de gezondheid van de werknemers en de omgeving. Dit heeft vaak financiële consequenties. Het weten wat de risico’s zijn, het kunnen vaststellen of aangetroffen materiaal mogelijk asbest bevat en daarop passende maatregelen nemen, wordt behandeld tijdens deze training.

Doelgroep
Medewerkers van (lokale) overheden, sloopbedrijven, advies- en onderzoeksbureaus, evenals uitvoerenden met een takenpakket binnen de inzameling, sortering, verwerking en recycling van afvalstoffen. Kortom: iedereen die beroepsmatig te maken kan krijgen met asbest.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
Men leert het herkennen van asbestverdachte materialen in specifieke toepassingen in gebouwen, grond en bouw- en sloopafval. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan het accent worden gelegd op asbest in gebouwen en objecten of asbest in grond. Om een zo compleet mogelijk overzicht te geven wordt de problematiek van beiden behandeld. In deze training wordt gebruik gemaakt van videomateriaal, monsters van asbesthoudende materialen (veilig verpakt), monsters van asbestvervangende materialen en PBM’s toegepast bij saneringstechnieken. De training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Kosten
€ 195,– p.p. excl. btw

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
Operationeel medewerker bodemsanering (OPM)