knopknop
knopknop

 

 

 

 

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Als Deskundige Leidinggevende Projecten (DLP) bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Bij het werken in verontreinigde (water)bodem/slib is het de bedoeling om het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen weg te nemen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De DLP-training is praktisch  van aard. Indien u het examen na de training met goed gevolg heeft afgelegd, dan ontvangt u het certificaat DLP. Dit DLP certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. De training voldoet aan de eisen vanuit de CROW 132.

Doelgroep
De training is bestemd voor diegenen die betrokken zijn bij het werken in of met verontreinigde (water)bodem/slib.

Duur training
De training bestaat uit 2, 4 of 6 dagdelen (1, 2 of 3 dag) afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer. De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wetgeving.
 • Bodemonderzoek.
 • Werken in den droge.
 • Werken in den natte.
 • Beheer, onderhoud en bewerking.
 • Bestekken en overeenkomsten.
 • Vaststelling van de veiligheidsklasse.
 • Deskundigheid.
 • V&G-plan en logboek.
 • Gezondheidskundige zorg en omgeving.
 • Voorlichting en instructie.
 • Luchtkwaliteitsmetingen.
 • Voorzieningen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Kosten
€ 495,– p.p. excl. btw

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Operationeel medewerker bodemsanering (OPM)
Herkennen van Asbest