knopknop
knopknop

 

 

 

 

Basisveiligheid VCA

´Basisveiligheid VCA´ is een algemeen vormende training met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Het bezit van het diploma basisveiligheid VCA is verplicht voor alle operationele medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die het voornemen hebben zich te certificeren volgens de VCA* of **.

Indien u leidinggevende bent is, per 1 januari 2004, de training ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA’ (VOL-VCA) noodzakelijk.

VGM-Checklist Aannemers (VCA) is een uit de (petro)chemische industrie afkomstige norm welke tegenwoordig door steeds meer bedrijfstakken worden geëist.

Met het diploma ‘Basisveiligheid VCA’ kunt u aantonen voldoende kennis te hebben inzake veiligheid, gezondheid en milieu.

Doelgroep
Medewerkers uit VCA-gecertificeerde organisaties of uit organisaties die gecertificeerd willen worden.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden. In het laatste dagdeel wordt een examentraining verzorgd. Aansluitend volgt het officiële examen.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wetgeving.
 • Gevaar, risico’s en preventie.
 • Ongevallen: oorzaken en preventie.
 • Veiligheidsgedrag.
 • Taken, rechten, plichten en overleg.
 • Procedures en instructies, signalering.
 • Voorbereiding op noodsituaties.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Brand en explosie.
 • Arbeidsmiddelen.
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
 • Elektriciteit en straling.
 • Ergonomische werkplek.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Kosten
€ 245,- p.p. excl. btw (1 dag)

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)
Bedrijfshulpverlening (BHV)