knopknop
knopknop

 

 

 

 

ADR Awareness training

Met ingang van 1 januari 1999 geldt er in het ADR een verplichting dat personen andere dan chauffeurs een opleiding gevolgd moeten hebben met betrekking tot het vervoer en verzending van gevaarlijke stoffen over de weg. Deze verplichting is opgenomen in Hoofdstuk 1.3 en 8.2.3 van het ADR.

Doelgroep
Personen die werkzaam zijn bij een afzender, vervoerder geadresseerde enzovoorts wiens taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten zijn opgeleid. Al naar de gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Duur training
Deze training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De Awareness-training bestaat uit drie onderdelen:

  1. Algemene opleiding: wat zijn de algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
  2. Specifieke functie opleiding: medewerkers die binnen uw bedrijf een verantwoordelijkheid hebben gekregen als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen, worden op dat punt apart opgeleid.
  3. Veiligheidsopleiding: veilig omgaan met gevaarlijke stoffen staat of valt met de bewustwording van de gevaren. Een apart deel van de training is dan ook gericht op de risico’s van het omgaan met gevaarlijke stoffen, de gevolgen die ongevallen kunnen hebben. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er te treffen en welke noodmaatregelen?

*De training geldt ook voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren onder een van de vrijstellingsbepalingen zoals de 1000 puntenregeling of vervoer van uitsluitend Limited Quantity (LQ) verpakkingen. U kunt de exacte opleidingseisen vinden in hoofdstuk 1.3 van het ADR.

Na het voltooien van de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. 

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie over deze cursus aanvragen

Gerelateerde trainingen
Bedrijfshulpverlening (BHV)
ADR Basis (Code 95)