knopknop
knopknop

 

 

 

 

1e Monteur Steigerbouw

Deze training is bedoeld om de opgedane kennis in de training “Monteur steigerbouw” op te frissen en te verdiepen. Dit op het gebied van steigerbouw-technieken en de veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.

Doelgroep
Dit trainingsprogramma is bedoeld voor mensen die te werk worden gesteld als steigerbouwer en zich hier in verder willen ontwikkelen en verdiepen.

Duur training
Deze training bestaat uit 5 dagen; 4 dagen theorie en praktijk + 1 dag examen.

Inhoud training
Men leert:

  • De voorschriften voor het bouwen van steigers.
  • De voorschriften, richtlijnen en eisen met betrekking tot monteren, aanpassen en demonteren van alle “gewone” en complexe steigers zelfstandig toe te passen.
  • Werken in specifieke omstandigheden zoals in besloten ruimtes, boven water, onder- en bovengrondse infrastructuren en bij werkende installaties.
  • Hoeveelheden steigermateriaal en hun massa in te schatten door middel van vuistregels.
  • Aan de hand van vuistregels, de sterkte, stijfheid en stabiliteit van een steiger te beoordelen.
  • Aan de hand van eenvoudige tekeningen/schetsen een materiaalstaat op te maken.
  • Monteren, aanpassen en demonteren aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
  • De Scafftag procedure uit te voeren voor kleine steigers.
  • Voor gewone steigers werkzaamheden te coördineren ten behoeve van aankomende en monteur steiger- bouwers en hierbij extra aandacht te hebben voor veiligheid en efficiëntie.
  • Te rapporteren en te communiceren met voorman en opdrachtgever.

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Voorman Steigerbouw
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)