knopknop
knopknop

 

 

 

 

Verzuimgesprekken

Hoe kan de leiding bijdragen aan vermindering van het ziekteverzuim?

Het bespreekbaar maken van het ziekteverzuim heeft in vele organisaties het verzuimpercentage procenten doen dalen. Het gaat niet alleen om het beperken van economische schade. Het gaat ook om het vroegtijdig afhaken van uw medewerkers, irritaties en onzekerheid. Hoog ziekteverzuim?… Praten loont!

Doelgroep
Leidinggevenden en P&O medewerkers die medewerkers begeleiden in de rol van mentor en/of preventiemedewerker.

Duur training
De training bestaat uit twee dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De training bestaat uit diverse trainingsactiviteiten waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Het goed toepassen van de spelregels bij ziekteverzuim (wetgeving waaronder de Wet Verbeterde Poortwachter inclusief toekomstblik).
 • Welke soorten verzuimen zijn er.
 • Oefenen met behulp van een telefoonset:
  • Opvang ziekmelding.
  • Leiding belt zieke.
  • Zieke belt leiding.
 • Oefenen (eventueel met behulp van de video):
  • Aanpak van “twijfelachtige” ziekmeldingen en bovenmatig verzuim.
  • Ziekenbezoek.
  • Terugkomgesprek.
 • Een terugkeerplan maken (re-integratieplan), begeleiding tijdens en na werkhervatting.
 • Actieve preventie, bedrijfsarts, Arbo-dienst en het Sociaal Medisch Team.

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Duurzame inzetbaarheid
Functioneren en beoordelen