knopknop
knopknop

 

 

 

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf met personeel moet (laten) inventariseren of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers of het milieu. Deze inventarisatie heet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle bedrijven (uitgezonderd ZZP-ers, tenzij deze VCA gecertificeerd is). Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is de RI&E opgebouwd uit een aantal (verplichte) onderdelen. Waaronder bv. het

Plan van aanpak:
In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s bevonden in de RI&E én wat deze maatregelen opleveren.

En als u niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer deze niet kan tonen, dan zal de inspecteur direct een boete opleggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Wat Burggraaf Consultancy voor u kan betekenen!
Wij zien dat organisatie veel tijd kwijt zijn aan het plannen en uitvoeren van deze RI&E verplichting.
Burggraaf Consultancy kan dit van u overnemen waardoor u verzekerd bent van een volledige RI&E en plan van aanpak, zodat u zelf weinig tijd kwijt bent aan het organiseren hiervan.

Onze werkwijze:
Wij komen bij u langs voor het inventariseren van de situatie binnen uw organisatie, hierbij worden alle risico’s in uw bedrijf in kaart gebracht. Hierop volgend maken wij een concept RI&E en bespreken samen met u de te maken aanpassingen waaruit een plan van aanpak zal voortvloeien. Vervolgens laten wij de RI&E, zonodig, toetsen door een gecertificeerde (arbodienst)deskundige.

U ontvangt van ons de volledige RI&E documentatie, dit kan zowel op papier als in een makkelijk aanpasbaar digitaal document.

Doelgroep
Elk bedrijf met personeel. Maar ook VCA gecertificeerde ZZP-ers.

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie over deze service aanvragen

Gerelateerde trainingen
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Basisveiligheid VCA