knopknop
knopknop

 

 

 

 

Functioneren en Beoordelen

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van leiding geven. Hoe laat je een medewerker in een functioneringsgesprek op een positieve manier weten hoe hij/zij in het bedrijf functioneert en hoe beoordeel je een medewerker? Dit onderdeel van leidinggeven geeft vaak veel weerstand. Positiviteit is het uitgangspunt. Tact is zeer belangrijk. Na zo’n gesprek is er altijd helderheid. Deze training leert hoe het een en ander te bereiken.

Belangrijke vaardigheden, die nodig zijn om een constructief gesprek te voeren, zijn onder andere: ‘kunnen luisteren’; ‘problemen signaleren en analyseren’ en ‘kritiek durven geven, maar ook durven ontvangen’.

Doelgroep
Directies, leidinggevenden en P&O medewerkers die te maken hebben met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze training richt zich primair op diegene die het functioneringsgesprek leidt.

Duur training
De training bestaat uit 2 bijeenkomsten (ca. 10 uur). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het houden van een voorbespreking.
  • Het inventariseren van de bespreekpunten.
  • De manier waarop de chef zijn bespreekpunten naar voren kan brengen (gesprekstechnieken).
  • Probleembespreking: punten van de medewerker.
  • Probleembespreking: punten van de chef.
  • Afronding, evaluatie en vastlegging van het gesprek.

In de eerste bijeenkomst wordt de theoretische kant belicht afgewisseld met enkele praktische opdrachten. In de laatste bijeenkomst komen alle onderdelen samen d.m.v. praktische oefeningen.

Kosten
Op aanvraag.

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Verzuimgesprekken
Duurzame inzetbaarheid