knopknop
knopknop

 

 

 

 

Agressietraining

Deze training is bedoeld voor de medewerkers binnen een organisatie die zich bezig houden met conflicten. Hoe ga je om met deze zeer stress gevoelige materie?

De wereld om ons heen lijkt wel steeds agressiever te worden. Mensen in de horeca, dienstverlening, scholen of detailhandel blijven niet gespaard van klanten of gasten die zich onbeschoft of zelfs agressief gedragen. Dit kan een directe relatie hebben tot de arbeidsvreugde. Vaak leiden deze situaties tot langdurig ziekte verzuim.

Inzicht in het ontstaan van conflicten en de wijze waarop deze te voorkomen zijn, levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de medewerkers. In een compacte praktische training, leren medewerkers vaardigheden die hen in staat stelt om te gaan met ongewenst gedrag en, indien wenselijk, hiertegen corrigerend op te treden.

Doelgroep
Een ieder die met provocerend en agressief gedrag in aanraking kan komen.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Een dreigend conflict herkennen.
  • Een gesprek zo voeren dat deze niet escaleert.
  • Een geëscaleerd gesprek corrigeren.
  • Eigen grenzen aangeven.
  • (Huis)regels handhaven.
  • In een noodsituatie handelen.

De training is gebaseerd op de methode ‘de bal en de speler’.
Voor het oefenen in gespreks- en houdingsvaardigheden kan een professionele rollenspelacteur worden ingezet.

Kosten
Op aanvraag.

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Onderhandelingstraining
Weerbaarheidstraining