knopknop
knopknop

 

 

 

 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Deze training bereidt u voor op het examen ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)’.

Alle operationeel leidinggevenden van VCA- gecertificeerde bedrijven of bedrijven die het voornemen hebben zich te certificeren, zijn verplicht te beschikken over een diploma Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Dit geldt ook voor ZZP-ers.

VGM Checklist Aannemers (VCA) is een uit de (petro)chemische industrie afkomstige norm welke tegenwoordig door veel meer bedrijfstakken worden geëist.

Met dit diploma kunt u aantonen voldoende kennis te hebben inzake veiligheid, gezondheid en milieu en deze als leidinggevende juist kunt overdragen.

Doelgroep
Operationeel Leidinggevenden van organisaties die VCA-gecertificeerd zijn of dat willen worden.

Duur training
De training kan bestaan uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden. In het laatste dagdeel wordt een examentraining verzorgd. Aansluitend volgt het officiële examen.

Inhoud training
In deze training wordt de leidinggevende geleerd hoe hij zijn medewerkers kan motiveren, sturen en corrigeren ten aanzien van veilig werken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wetgeving.
 • Gevaar, risico’s en preventie.
 • Ongevallen: oorzaken en preventie.
 • Veiligheidsgedrag.
 • Taken, rechten, plichten en overleg.
 • Procedures en instructies, signalering.
 • Voorbereiding op noodsituaties.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Brand en explosie.
 • Arbeidsmiddelen.
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
 • Elektriciteit en straling.
 • Ergonomische werkplek.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Kosten
€ 265,- p.p. excl. btw (1 dag)                  (waarde nascholing: 7 uur)

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
BHV voor chauffeurs (U21-1)

Communicatieve Vaardigheden voor chauffeurs (U14-1)