knopknop
knopknop

 

 

 

 

Rijvaardigheid incl. ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) (W01-1)

Het programma Het Nieuwe Rijden heeft tot doel heeft om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag.

Het Rijk heeft ingezet op een aanscherping van het klimaatbeleid. In het Werkprogramma Schoon en Zuinig gaat het kabinet uit van een forse reductiedoelstelling van de uitstoot van broeikasgassen: tussen 1990 en 2020 moet de uitstoot van CO2 – in Europees verband – met 30% verminderen.
Nederland wil op deze manier een goed voorbeeld geven op het gebied van klimaatbeleid en loopt met deze doelstelling in de pas met andere landen met ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het Nieuwe Rijden is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid van het kabinet.

Deze training is met het oog op dit klimaatbeleid en de toekomstige strikte milieueisen samengesteld en stelt de deelnemer in staat de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen.

Doelgroep
Elke zelfstandige chauffeur en elk vervoersbedrijf, die voorbereid wil zijn op de steeds strengere milieueisen.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De training heeft een theorie en een praktijk gedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie:

  • Toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe

Praktijk:

  • Nulmetingsrit.
  • Toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe (2,5 u. rijden).

Kosten
€ 325,- p.p. excl. btw  (€ 100,- SOOB-subsidie)                         (waarde nascholing: 7 uur) 

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Digitale Tachograaf (N18)
Lading Zekeren (U03-1)