knopknop
knopknop

 

 

 

 

Lading Zekeren (U03-1)

Het correct zekeren van de lading is van het grootste belang in het wegvervoer. Het schuiven van de lading is een van de grootste oorzaken van ongelukken met vrachtauto’s. Het letsel en de schade die hierbij ontstaat is vaak niet te overzien. Er staan ook zeer hoge boetes voor het onjuist zekeren. Deze training behandelt de risico’s bij belading en technieken om deze risico’s uit te sluiten.

Doelgroep
Deze training is voor chauffeurs, overslag medewerkers, leidinggevenden en ieder ander die verantwoordelijk is voor het laden, zekeren en/of het vervoer van producten/materieel.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Theorie

  • Krachten op de lading.
  • Methodes en principes van ladingzekeren.
  • Wettelijke verantwoordelijkheid.
  • Toepassing van vasstzetmiddelen.

Praktijk

  • Toepassing van vastzetmateriaal.
  • Lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen.
  • Juist gebruik vastzetmiddelen.

Kosten
€ 265,- p.p. excl. btw                    (waarde nascholing: 7 uur)

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Digitale Tachograaf (N18)
Rijvaardigheid incl. ‘ Het Nieuwe Rijden’ (HNR) (W01-1)