knopknop
knopknop

 

 

 

 

Bedrijfshulpverlening | EHBO voor chauffeurs (U21-1)

Het volledig uitsluiten van bedrijfsongevallen is onmogelijk. Zelfs bij de best beveiligde bedrijven zal van tijd tot tijd een incident of ongeluk plaatsvinden. Ook een goed beveiligde werkgever is daarom verplicht volgens de Arbo-wet voorzorgsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

Deze training ‘bedrijfshulpverlening (BHV)’ is hier speciaal voor gemaakt.

Doelgroep
Medewerkers in diverse bedrijfstakken die deel uitmaken of gaan uitmaken van de BHV-organisatie van het bedrijf.

Duur Training
De BHV-basistraining bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De taken van de bedrijfshulpverlener.
  • Het bieden van eerste hulp volgens de nieuwste richtlijnen (levensreddende handelingen).
  • Reanimeren.
  • Hoe te handelen bij verschillende soorten ongevallen.
  • Ontstaan en verloop van brand.
  • Blustechnieken.
  • Het vermogen om in noodsituaties het personeel snel en adequaat te alarmeren en te evacueren (ontruiming).
  • Table-top ontruimingsoefening.
  • Het juist communiceren en afstemming met externe hulpverleners.

Kosten
€ 295,- p.p. excl. btw                               (waarde nascholing: 14 uur)

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Basisveiligheid VCA (U05-2)
Herhaling BHV voor chauffeurs (U21-1)