knopknop
knopknop

 

 

 

 

Communicatieve Vaardigheden voor chauffeurs (U14-1)

Goede communicatie en informatie zijn van vitaal belang voor elke organisatie.
Bij communicatie denken de meeste mensen aan spreken en luisteren, en maar weinig mensen staan stil bij de communicatiewaarde van briefjes, instructie-etiketten en lichaamstaal.

Iedereen weet dat luisteren een essentiële vaardigheid is. Toch blijkt in de praktijk dat aandachtig luisteren nog wel eens moeilijk is, vooral als men er met de gedachten niet bij is. Luisteren en horen zijn begrippen die men vaak met elkaar verwart. Actief luisteren is meer dan het waarnemen van geluiden, als men luistert, doet men dit met de bedoeling om iets te vernemen en hierop in te gaan.

Hoofdbestanddeel van communicatie is luisteren en reageren op hetgeen gezegd wordt. Daarnaast is het kijken naar de lichaamstaal belangrijk. Niets is moeilijker als kort en bondig te zijn. Deze training leert je dit bij d.m.v. gesprekken tussen deelnemers  en met feedback van de trainingsleider.

Belangrijke vaardigheden, die nodig zijn om een constructief gesprek te voeren, zijn onder andere: ‘kunnen luisteren’; ‘problemen signaleren en analyseren’ en ‘kritiek durven geven, maar ook durven ontvangen’.

Doelgroep
De trainingsactiviteiten richten zich op medewerkers die bewust om dienen te gaan met het communicatieproces.

Duur training
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende leerpunten komen aan bod:

  • Communicatie wat is het en wat heb je er aan?
  • Je verplaatsen in de ander.
  • Bepalen wat je wilt overbrengen- waarom en aan wie.
  • Hoe krijg ik iets voor elkaar.
  • Goed luisteren en nagaan of je elkaar begrijpt.
  • Corrigerende gesprekken en iemand slecht nieuws brengen.
  • Omgaan met conflicten.

Kosten
€ 225,- p.p excl. btw                     (waarde nascholing: 7 uur)

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
Basisveiligheid VCA (U05-2)
BHV voor chauffeurs (U21-1)