knopknop
knopknop

 

 

 

 

ADR Basis & tank & klasse 1 en 7 (U01-4)

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Het is zeer belangrijk dat vervoer van gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften verloopt. Het vervoer moet adequaat worden begeleid, rekening houdend met de eigenschappen van het te vervoeren product. Er komt ook een hoop administratie kijken bij dit type vervoer. Ook moet de chauffeur in staat zijn om de juiste maatregelen te treffen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen).

Deze training maakt chauffeurs bewust van de risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. We verschaffen de basisinformatie die noodzakelijk is om de kans op een ongeval te verkleinen. We laten zien hoe je de juiste maatregelen treft in geval van een ongeval ten behoeve van hun eigen veiligheid, de veiligheid van de gemeenschap en het milieu. De training is inclusief praktijktraining en examen.

Naast de basisopleiding zijn aanvullende opleidingen en examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR-certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur bevoegdheid heeft.

Doelgroep
Chauffeurs en ondersteunend personeel die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

Duur training
De training bestaat uit 10 dagdelen (5 dagen) inclusief praktijktraining. De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene voorschriften.
 • Gevarenklassen.
 • Gevaarseigenschappen.
 • Kenmerking en etikettering.
 • Documenten.
 • Verpakkingen.
 • Milieumaatregelen bij lekkage.
 • Uitrusting.
 • Brand en brandbestrijding.
 • Voorzorgmaatregelen.
 • Nadere regels voor het vervoer.
 • Typen tankvoertuigen.
 • Kenmerking en etikettering tankvervoer.
 • Keuringen.
 • Laden/lossen tankauto.
 • Specifieke gevaren.
 • Transporteenheden voor explosieven vervoer.
 • Samenlading.
 • Maatregelen bij ongevallen.
 • Aanvullende voorschriften voor voertuigen en uitrusting radioactieve stoffen.
 • Aanvullende regels voor het vervoer.
 • Aantonen besmetting en bestraling.
 • Maatregelen bij ongevallen

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie over deze training aanvragen

Gerelateerde trainingen
ADR Verlenging Basis & tank & klasse 1 en 7 (U01-4)
Rijvaardigheid incl. ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) (W01-1)